Kapten Ingemansson

En intressant man och ett intressant levnadsöde, denne Johan Ingemansson, som gifte sig med den vackra Ella Thimansson.

Släktledes var han systerson till Abrahams hustru Kersta och alltså kusin till Karna, Jöns, Per, Botild och Johanna. Hans föräldrars namn var Ingeman Jönsson och Inga Jönsdotter.

Vår vän Per Ericsson i Skönevik skriver:
"En intressant sak är att Ingeman flyttade till Hällaryd och drev en gård som slutade i konkurs. När han ville flytta tillbaka till Elleholm ville socknen inte tillåta detta för man ville inte ha en fattighjonsfamilj till i socknen. De tilläts bosätta sig där för att någon av bröderna Per och Jöns Abrahamsson (minns inte vilken av dem) gick i god för dem. Där kan man tala om klassresa. Det var dock lite strul efter hans död, för donationen till Blekinge Läns Landsting var inte helt utbetald när kaptenen dog 1923, det fick förhandlas mellan dödsboet och landstinget. Dock vet jag inte riktigt hur detta slutade för jag har läst det i några tidningsartiklar från månaderna efter hans död."

Michael Helgesson gav 2005 ut en biografi över den gode kaptenen: "Biografi över skeppsredare Johan Ingmansson". Det är bland annat fritt efter denna som Per Ericsson berättade ovan.

Astrid Sjöholm är en annan person som skrivit om de Karlshamnska nejderna. Hon skrev under 1950- och 1960-talen ned sina minnen och rön om Elleholm strax utanför Mörrum. De finns nu i nyutgåva från Blekinge Släktforskarförening och till försäljning på Blekingerötters hemsida.

Astrid berättar:
"Kapten Ingemansson kom tidigt till sjöss och blev så småningom kapten på egna segelfartyg som gick i fraktfart på Östersjön. Han drev också en omfattande rederiverksamhet och ägde ett tiotal större ångare, bl a slupen Anna Maria Carolina, briggen Aros, skeppen Elleholm, Ella, Elida och Europa samt ångfartygen Orion och Otagen. Tillsammans med skeppsredare Banck i Helsingborg anlade han Sölvesborgs skeppsvarv. Efter att ha sålt sin ångbåtsflotta och skeppsvarv ägnade han sig åt bankverksamhet.

 

Tillhörande det liberala partiet invaldes han 1911 i riksdagens första kammare, där han satt i tio år.

Han var en mycket generös man och donerade över 1 miljon kronor, 1919, till olika ändamål såsom till sjukvårdsändamål på Furs sanatorium, Karlshamn och Karlskrona lasarett, inrättande av sjukstugor i Ronneby och Sölvesborg. 50 000 och 150 000 till Elleholm resp Mörrum, där räntorna skulle utdelas till behövande i socknarna. Han erbjöds utnämning till riddare av Nordstjerneorden, på grund av sina stora donationer, men avböjde."

Johan Ingemanssons och Ella Thimanssons dotter Ida gifte sig med tandläkare John Schander från Växjö. Om hans familj kan nämnas att den då fattiga sångerskan Kristina Nilsson där fann välgörare och senare under livet ibland besökte Elleholms hofgård som nu var i Ingemanssons ägo.

I vår släkt finns två flyglar som vid denna tid stod på hofgården och man kan leka med tanken på att Kristina vid sina besök ibland satt och spelade och sjöng vid dessa.

Elleholm
"Gods med manbyggnaden vackert belägen på en holme vid Mörrumsåns utlopp i Östersjön.
Redan under medeltiden var Elleholm ett ansenligt gods, som jämte ett befäst slott på holmen tillhörde Lunds ärkebiskopsstol. Omkring slottet fanns fordom på holmen en obetydlig stad som 3 februari 1450 fick köpstadsprivilegier af ärkebiskop Tuve. Den förstördes av svenskarna 1564, då stadsprivilegierna öfverflyttades på Sölvesborg. De förnyades 1584, men förlorades åter 1600."
(Nordisk Familjebok 1907)